Inhoudelijke instructievideo's

Uitgangspunten bij Leren van Casussen

 

Met casuspresentaties op de website Leren van Casussen wil het CCE kennis uit casuïstiek overdragen. De opbouw van zo'n presentatie is steeds ongeveer hetzelfde. Dat is niet toevallig. In de onderstaande instructievideo's legt Truus van den Brink van het CCE uit wat de achtergronden en uitgangspunten zijn bij het maken van casuspresentatie volgens de manier van Leren van Casussen. 

 

Er zijn vijf inhoudelijke instructievideo's:

  1. Inleiding
  2. Probleemsituatie
  3. Beeldvorming
  4. Interventie
  5. Resultaten

 

 

Instructievideo 1: Inhoudelijke inleiding bij het maken van een LvC-presentatie

In deze instructievideo gaat Truus van den Brink in op de globale opbouw van een Leren-van-Casussenpresentatie. Daarbij laat zij zien wat de belangrijkste uitgangspunten of principes zijn, waar van wordt uitgegaan. Ook wordt een kort overzicht gegeven van de overige inhoudelijke instructievideo's.  

LvC Inhoudelijke Instructievideo deel 1 - Inleiding from CCE on Vimeo.

 

 

Instructievideo 2: Inhoudelijke instructie bij maken van 'de probleemsituatie' van een LvC-presentatie

In de probleemsituatie worden de belangrijkste elementen van de casus geïntroduceerd. Die betreffen de cliënt (waaronder personalia, belangrijke gebeurtenissen en relevante medische en en psychologische zaken), de sociale, fysieke en organisatieomgeving/context en uiteraard een beschrijving van het probleemgedrag. Alle onderdelen van de probleemsituatie worden door Truus van den Brink toegelicht.  

 

LvC Inhoudelijke Instructievideo deel 2 - Probleemsituatie from CCE on Vimeo.

 

 

Instructievideo 3: Inhoudelijke instructie bij maken van 'de beeldvorming' van een LvC-presentatie

De beeldvorming vormt de kern van een LvC-casusbeschrijving. Truus van den Brink legt uit wat daarbij belangrijke aandachtspunten en valkuilen zijn.

LvC Inhoudelijke Instructievideo deel 3 - Beeldvorming from CCE on Vimeo.

 

 

Instructievideo 4: Inhoudelijke instructie bij maken van 'de interventies' van een LvC-presentatie

Bij het presenteren van de interventies in een LvC-casusbeschrijving is het vooral belangrijk dat er een relatie gelegd wordt met de beeldvorming. Truus van den Brink licht toe hoe het onderdeel interventies kan worden opgebouwd, en waar je bij het maken op moet letten.

LvC Inhoudelijke Instructievideo deel 4 - Interventies from CCE on Vimeo.

 

 

Instructievideo 5: Inhoudelijke instructie bij maken van 'de resultaten' van een LvC-presentatie

Het onderdeel resultaten is het sluitstuk van een LvC-casusbeschrijving. Daar wordt teruggeblikt of de situatie uit de eerste stap (de probleemsituatie) is verbeterd. Truus van den Brink licht het toe.

LvC Inhoudelijke Instructievideo deel 5 - Resultaten from CCE on Vimeo.

 

 

 

Deze instructievideo´s zijn mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra

   
fonds_nutsohra 

NutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

 

 

 

 

 

Deze instructievideo´s zijn mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra