Een Danny-dienst

Bekijk de reacties van deze casus (1)

Over chaos, ordening en verstoringen

dannyDanny is een jongeman van 29 met autisme en een voorkeur voor Engels en rekenen. Door zijn autisme heeft hij erg veel moeite om orde te scheppen in zijn wereld. Meestal ervaart hij een chaos. Het ordenen van die chaos kost hem veel moeite. Bovendien wordt zijn ordening vaak door de war gegooid, bijvoorbeeld door zijn moeder die haar eigen ideeën heeft over hoe zijn kamer er bijvoorbeeld uit moet zien. Wat overblijft is chaos...

 

Deze casus laat zien hoe het de begeleiding is gelukt om de chaos voor Danny te ordenen én daarbij de eigen ordening in zijn eigen kamer te beschermen. Sylvia Rook vertelt hoe dit met behulp van de ASSwjizer is aangepakt (hieronder staat meer informatie). Voor het team was dit niet gemakkelijk, want het was nodig om langdurige gewoontes los te laten en iets nieuws te proberen. Uiteindelijk met succes. Bekijk de casus om te zien hoe dat is bereikt.


Bekijk de casus video

Toon de presentatie in een apart venster of op een iPad/iPhone

Bekijk de casus

De ASS Wijzer

 

Introductie

De ASSwijzer is een methode die maatwerk levert bij de ondersteuning van mensen met autisme. De methode (ASSwijzer, wijs worden in chaos) is ontstaan in de jaren ’90 temidden van de weerbarstige praktijk.

 

Irene Steenman en Tineke van der Veer (beiden orthopedagoog, GZ-psycholoog) hebben het model ontwikkeld. Naar de methode is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hij is inmiddels evidence-based. In oktober 2013 gaat Tineke van der Veer promoveren op het model.

 

Wat is de ASSwijzer?

Het model werkt als een navigatiesysteem.

 

Aan de hand van een aantal stappen volgens een bepaalde systematiek wordt per individu informatie verzameld. Het gaat dan niet alleen om informatie over het individu (beeldvorming, informatieverwerking, copingmechanisme) maar ook om informatie over de context van het individu. De omgeving van de persoon met autisme wordt nauw betrokken bij het in kaart brengen van de informatie. Het model behoort daarmee tot de handelingsgerichte diagnostiek.

 

Nadat informatie is verzameld wordt die in kaart gebracht. Daarna volgen er verschillende weegmomenten. Degene die werkt met de ASSwijzer moet daarbij zelf keuzes maken, deze keuzes ook motiveren. Uiteindelijk volgen er keuzes voor interventies. Bijzonder bij de ASSwijzer is dat er interventies gekozen worden op gebieden waarbij geen problematiek zichtbaar hoeft te zijn.

 

Bijzonder van de ASSwijzer is ook de wijze waarop de informatie kan worden gepresenteerd: geen ellenlange verslaglegging, maar een getekende metafoor met kleuren (de emmer) waarop voor ieder helder wordt waar het individu last van heeft, waar zijn emmer van dreigt over te lopen. Met gekleurde pijlen wordt vervolgens aangegeven wat degene doet om zijn evenwicht te behouden (eigen ordening: gebieden en manieren), wat de omgeving eraan doet (geboden ordening: gebieden en manieren). Op basis van een geformuleerde ontwikkeling en ontplooiing wordt vervolgens geadviseerd wat de omgeving zou kunnen doen om de emmer leger te krijgen: te bieden ordening.

 

Kort samengevat is het motto van de bedenkers van de ASSwijzer:

richt je niet op de druppels, maar maak die emmer leger

en

niet afpakken, maar aanvullen!

 

Werken met de ASSwijzer vraagt de bereidheid eigen aannames los te laten en opnieuw te kijken naar datgene wat de mens met autisme laat zien.

Deze casus wordt gepresenteerd door Sylvia Rook.

 

talant'Ik werk sinds mei 2010 als gedragswetenschapper bij Talant. In april 2011 heb ik de master orthopedagogiek behaald aan de RUG. Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag vind ik een uitdagende doelgroep om voor te werken, zeer inspirerend en motiverend. In april 2013 ben ik zelf gestart met een nieuwe uitdaging, de opleiding tot gz-psycholoog.'

 

http://www.talant.nl

 

Deze casus is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra

 

fonds_nutsohraNutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

 

www.fondsnutsohra.nl

Een indrukwekkend positief resultaat voor iedereen. Het zoveelste voorbeeld dat de stoornis gerichte beeldvorming , zoals hier boven gerepresenteerd overbodig is. Gewoon beginnen met het opbouwen van een veilige binding en invulling van een zinvol bestaan, ondersteund door essentiele randvoorwaarden zoals een rustige en veilige eigen plek niet voortdurende verstoord door de herrie van anderen voor Danny en zinvolle coaching voor teamleden.
Proficiat!

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Lees meer over Leren van Casussen