Een veilige haven voor Hans

Bekijk de reacties van deze casus (8)

Over stress, arousal en de werking van het brein

hansveilige havenHans is een man van inmiddels achter in de veertig. Als kind heeft hij het moeilijk gehad. Er was sprake van veel stress in het gezin en later door uithuisplaatsing. Moeder speelde een belangrijke rol in het leven van Hans. Zij beschermde hem tegen de bedreigingen, die hij ervoer. Daardoor heeft hij lange tijd redelijk kunnen functioneren.

Door vele ingrijpende gebeurtenissen loopt de spanning steeds verder op. Moeder is niet meer in staat om een buffer te vormen voor Hans. Uiteindelijk escaleert de situatie. Agressie en bedreiging leiden tot 24-uurs separatie, voor iedereen een zeer onbevredigende situatie.

 

In deze casus neemt Ingrid ten Westeneind je mee in hoe mensen op stress kunnen reageren. Daarbij gaat ze in op hoe het brein werkt en de rol van hypo- en hyperarousal. In een bijlage wordt een en ander in meer detail toegelicht.

 

Uiteraard is het omgaan met stress een belangrijke insteek bij de interventies geweest. Maar er is meer gebeurd. Hans heeft er veel aan gehad, niet in de laatste plaats is separatie niet meer nodig. Bekijk de casus om er achter te komen hoe dat resultaat is bereikt.


Bekijk de casus video

Toon de presentatie in een apart venster of op een iPad/iPhone

Bekijk de casus

De Affectief Bewuste Benadering

Een van de interventies betrof de houding van begeleiders bij het benaderen van Hans: de affectief bewuste benadering.

Het uitgangspunt van deze succesvolle begeleidingsmethode is dat je je als begeleider bewust bent van het cognitieve en emotionele niveau van de cliënt, en tegelijk ook van dat van jezelf.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van Expressed Emotion (emotionele expressie), de systeemtheorie en de uitgangspunten van de cliëntgerichtheid therapie (Carl Rogers). De methode creëert voorwaarden voor de begeleiding en biedt naast een visie ook de begeleidingsmethodiek om deze in de praktijk te brengen. Hiermee kan de kwaliteit van de bejegening geoptimaliseerd worden.

  • Twint, B. & Kouwen, B. van (2011). De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom Nelissen
  • www.affectiefbewustebenadering.nl

 

Deze casus wordt gepresenteerd door Ingrid ten Westeind

 

PlurynIngrid ten Westeneind is gedragswetenschapper (orthopedagoog/GZ-psycholoog) bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met complexe problematiek en/of handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. De interesse en expertise van Ingrid liggen bij de doelgroep "(jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en complexe gedragsproblematiek". Haar aandachtsgebieden zijn "Hechting" en "Autisme".

 

http://www.pluryn.nl

 

Deze casus is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra

 

fonds_nutsohraNutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

 

www.fondsnutsohra.nl

Mooie, interessante casus. Ook ik kan echter de bijlagen niet openen. Zou u mij deze willen doormailen aub ?
Alvast bedankt
Gerd De Belder

oeps, toch gevonden….
mooie informatie er bij. Top.
Carla

Ik heb met interesse de casus gevolgd. Vond dat het mooi uitgelegd werd. Helaas kan ik niet de bijlagen openen omdat ik geen paperclip in het scherm heb. Zou u die alsnog naar me op willen sturen?
Met vriendelijke groet,
Carla

Mijn complimenten! Een duidelijk verhaal. Geweldig om te zien wat je kunt bereiken door goed samen te werken, de inzet van een betrokken gedragskundige en een team dat de client centraal stelt.

Prachtig uitgediepte casus. Petje af.

Indrukwekkend om te zien dat zo’n beschadigde man met een intensieve en passende begeleiding weer mogelijkheden krijgt om te leren en daardoor weer een stuk kwaliteit van leven terugkrijgt. Heel mooi en duidelijk beschreven!

Heel interessant! Het verhaal is, mede door de visuele onderbouwing, goed te volgen. Mooi om te zien hoe met een goed doordachte visie, met steun vanuit de organisatie en door de toewijding van de begeleiding, deze resultaten voor iemand bereikt kunnen worden!!

mooie casus en ingewikkelde theorieen helder samengevat!! complimenten!

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Lees meer over Leren van Casussen