Mevrouw Lilian

Bekijk de reacties van deze casus (3)

Over veroudering, hechting en buffers

mevr_lilianMevrouw Lilian is van nature een vrolijke, optimistische vrouw. Zij houdt van een gezellig kopje koffie en – zoals zij dat zegt – “saamhorigheid”. Maar Mevrouw Lilian heeft een moeilijk leven gehad, waarin het vaak ontbrak aan mensen op wie zij werkelijk kon vertrouwen. Dit heeft geleid tot een verstoorde hechting, waardoor het voor Lilian moeilijk was zich staande te houden. Toen haar man en daarna haar moeder overleden, ging het mis. 

Deze casus laat zien hoe een verstoorde gehechtheidsrelatie tot problemen kan leiden, zeker wanneer sprake is van beperkte copingvaardigheden. Ook de relatie met fysieke en cognitieve problemen die het gevolg zijn van veroudering, nemen een belangrijke plaats in in deze casusbeschrijving. Het is – met de uitgangspunten van Triple-C en het stress-coping model van Cees Janssen – gelukt om Mevrouw weer een rustig en vrolijk bestaan te bieden. Daarbij is de methodiek Reminiscentie belangrijk, zoals wordt geïllustreerd in een filmpje in de casusbeschrijving.


Bekijk de casus video

Toon de presentatie in een apart venster of op een iPad/iPhone

Bekijk de casus

 

Methodieken rondom veroudering

Bij interventie 5 in de casusbeschrijving is een aantal methodieken genoemd die gericht zijn op het omgaan met verouderingsproblematiek. In de casus was geen ruimte om daar dieper op in te gaan. Voor meer informatie kunnen de volgende links worden geraadpleegd.

 

  • ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ is een gratis spel voor begeleiders in de gehandicaptenzorg en biedt kennis en tips over het omgaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie.
  • Dit is de naslagwerk met daarin uitgebreide inhoudelijke informatie over diverse methodieken die gebruikt kunnen worden bij ouderen met een verstandelijke beperking met en zonder dementie.
  • Deze PowerPointpresentatie gaat in op het stress-coping/gehechtheidsmodel  van Cees Janssen.
  • Ook in het boek Zelfverwondend gedrag aan banden van Bert Henderikse e.a. (van het CCE), wordt op een praktische manier op dit model ingegaan.
  • Dit is een artikel dat Cees Janssen met C. Schuengel en J. Stolk hebben geschreven. Dit is gepubliceerd in het Journal of Intellectual Disability Research.
  • Over de Breinomgevingsmethodiek is hier (http://www.breincollectief.nl/) informatie te vinden.
  • Hier staat informatie over 'omgevingszorg', gericht op zorg voor ouder wordende mensen.

Deze casus wordt gepresenteerd door Arianne Uijl

 

asvzArianne Uijl is orthopedagoog-generalist en gz-psycholoog en werkt bij ASVZ. ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.  'Als orthopedagoog ben ik betrokken bij een aantal woonlocaties voor ouderen met en zonder dementie. Ook werk ik voor het Advies en Behandelcentrum van ASVZ.'

 

http://www.asvz.nl

Deze casus is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra

 

fonds_nutsohraNutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

 

www.fondsnutsohra.nl

geweldig mooi uitgewerkte casus, dankjewel. Ik zou heel graag meer casussen zien voor VVT kan ik weinig vinden, maar deze past zeker wel in de problematiek die je ook tegenkomt in de thuiszorg

Wat een mooi en goed en leuk idee, die kast!!

erg verhelderend en mooi om te zien dat door toe te geven aan haar werkelijke wensen ,het storend gedrag afneemt en zij minder stress ervaart en plezier terug krijgt in haar leven.

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Lees meer over Leren van Casussen