Wandelen met Tiny

Bekijk de reacties van deze casus (8)

Over dementie, executieve functies en oriëntatieproblemen

tiny2Tiny is een vrouw van 76 jaar, met een moeilijk te bepalen vorm van dementie. Hierdoor heeft zij moeite om zich te oriënteren in tijd en ruimte. Zij weet niet welke dag het is of wat er vandaag zal gebeuren. Ieder moment is een verrassing voor haar. Maar vooral heeft zij moeite met de executieve functies, zoals het starten en stoppen van handelingen.

 

In de loop der tijd werd het voor begeleiding steeds moeilijker om met Tiny om te gaan. Zij werd agressief en at niet meer, waardoor ondervoeding dreigde. Er was van alles geprobeerd. De begeleiding had de hoeveelheid prikkels verminderd, omdat men vermoedde dat overprikkeling de agressie verergerde. Het sociale contact werd verminderd, er werden medicamenteuze interventies uitgevoerd en Tiny kreeg een eenpersoonskamer. Ook is gevarieerd in de begeleidingsstijl: van wachten op eigen initiatief tot overname van alle ADL. Alle interventies hadden maar een beperkt resultaat.

 

Aan de dementie kan weinig worden gedaan. Maar deze casus laat wel zien dat problemen die daar mee samenhangen toch succesvol kunnen worden aangepakt. Het vraagt creativiteit, afstemming in het team van verzorgenden en vooral veel geduld om nieuw, positief gedrag bij Tiny te bewerkstelligen. Maar het lukte wel.

 

 


Bekijk de casus video

Toon de presentatie in een apart venster of op een iPad/iPhone

Bekijk de casus

De stappen in de casusbeschrijving worden geïllustreerd met fragmenten uit een interview dat CCE-consulent Magda Hermsen hield met de psychologe van Tiny (Adrienne van Gennip) en de eerstverantwoordelijk verzorgende (Erna Bergman).

Deze casus wordt gepresenteerd door Magda Hermsen.

 

magdahermsenlogoMagda Hermsen is CCE-consulent en heeft een eigen praktijk.

 

http://www.magdahermsen.nl/

Beste Henk,
Dank voor je inhoudelijke reactie! Ik ben het met je eens dat bij veel cliënten er positieve punten te vinden zijn. Punten van goed functioneren, vaardigheden, interesses, etc. En ik ben het ook met je eens dat daar vaak meer aandacht aan besteed moet worden (en misschien ook wel in onze casussen van Leren van Casussen…). Wat we echter ook zien in CCE-casuïstiek, is dat de reden dat mensen ‘disfunctioneren’ vaak is gelegen in de omstandigheden, in de context: de interactie met het team, organisatorische problemen, niet-begrijpen van de cliënt (wat leidt tot overvraging), etc. Dat zijn omstandigheden die moeten verbeteren. Als het lukt om dat voor elkaar te krijgen, zien we vaak dat die positieve punten vanzelf weer meer naar boven komen. En als het niet lukt om die te verbeteren, kan werken aan positiviteit soms zelfs frustrerend zijn, omdat de omstandigheden verbeteringen blijven saboteren. Zoals met veel is het ook hier een kwestie van balans…

Vanuit mijn jaren uit de praktijk en onderwijs lees ik vele casussen. Wat mij vooral opvalt is dat de lijn vooral gericht is op disfunctioneren. Ik mis veelal de positieve kracht van de mens. Ik kan me niet indenken dat een cliënt geen positiviteit te ontdekken valt. Het is waardevol om de kracht aan te wenden zelfs bij de meest lastige situaties.
Het viel me op in de rapportage van mijn demente moeder: zou er nu echt geen functie te benoemen zijn die harmonieus, typisch, krachtig aan te wijzen zijn? Ik kan wel een aantal aspecten noemen. Het is zeker waar hoe het disfunctionele deel beschreven is.

ik vind deze casussen heel goed en leerzaam. Ik zou het prettig vinden meer van dit soort casuistiek tav verschillende ziektebeelden te zien

Dank je, Emmy, voor je opmerkingen. We zullen bij nieuwe casussen extra letten op de balans tussen de spraak en de muziek.

Heldere uiteenzetting; gegrepen uit de praktijk! Is er ook een tekst van de presentatie beschikbaar als bijlage?

Opgetreden in het gezicht met een verscheidenheid aan oudere mensen. Volwassenen en niet voor de liefde en compassie van onze mening moet worden bevorderd

Praktisch bruikbare en heldere aanpak, goede omschrijving interventies, leerzaam om zicht te krijgen op een probleemsituatie of probleemgedrag.

Duidelijke presentatie, zeer leerzaam. De muziek tussen de overgangen vond ik iets te hard. Succes verder!

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Lees meer over Leren van Casussen