Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Het CCE heeft ieder jaar te maken met ruim 1000 nieuwe cliënten voor wie een consultatietraject wordt gestart. Tijdens zo’n consultatie worden experts ingezet om ingewikkelde probleemsituaties te begrijpen en complexe problemen op te lossen. Dat levert veel op. Het team, de familie, de coördinatoren van het CCE en ook de experts zelf leren er erg veel van.

 

Met Leren van Casussen wil het CCE dat leereffect nog verder vergroten. Door te vertellen wat er is gedaan in de probleemsituatie rond een cliënt en hoe er tot een oplossing is gekomen, hopen we dat ook andere zorgprofessionals er van kunnen leren.

 

De gedachte is simpel: we beschrijven een bestaande (geanonimiseerde) CCE-casus en wat er tijdens het consultatieproces is gebeurd. We bouwen die beschrijving op aan de hand van vier elementen: de probleemsituatie, de beeldvorming, de interventies en de resultaten. Verder diepen we bij iedere casus minimaal één onderdeel iets verder uit, waarmee we inspiratie hopen te geven voor het oplossen van problemen met eigen casussen.

 

Beschrijf je eigen casus

Van 2013 tot 2015 liep het project 'Beschrijf je eigen casus'.  Hierin gaven we gedragskundigen de mogelijkheid om een eigen casus, vanuit de eigen praktijk te beschrijven volgens de systematiek van Leren van Casussen. Lees meer over Beschrijf je eigen Casus.

 

Alle casussen op deze site zijn (al dan niet anoniem) met toestemming van de betrokkenen gepubliceerd. 

Over Leren van Casussen

Leren doen we op vele verschillende manieren. Een van die manieren is afkijken van hoe anderen het doen. Bij die ‘leerstijl’ wil het CCE aansluiten met het initiatief Leren van Casussen.

 

Lees meer over Leren van Casussen